SEMPOZYUM DÜZENLEME YÖNERGESİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUM DÜZENLEME YÖNERGESİ’ne göre

“Yürütme Kurulu” Etkinliğin tüm sorumluluğunu alacak kurulu tanımlar.

Etkinlik Organları, Görevleri, Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 6-

b) Etkinlik Yürütme Kurulu:
(1) Etkinlik Yürütme Kurulu, OYK veya ŞYK tarafından, Etkinlik Düzenleme Kurulu önerisi ile Etkinlik Düzenleme Kurulu üyeleri arasından belirlenir.
(2) Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinlik Sekreteri tarafından toplantıya çağrılır ve yapılan çalışmalar, alınan kararlar Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na ve OYK‘ya iletilmek üzere ŞYK‘ya sunulur.
(3) Etkinlik Yürütme Kurulu başkanı veya eş-başkanları Yürütme Kurulu‘nun ilk toplantısında, Kurulu temsil etmek üzere belirlenir.

OYK: Oda Yönetim Kurulu
ŞYK: Şube Yönetim Kurulu