AMAÇ

EMO İstanbul Şubesi tarafından, elektrik-elektronik mühendisliği alanında gerçekleştirilen en büyük kongrelerden biri olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON) 2015 (EEMKON2015) ve 2017 (EEMKON2017) yıllarında gerçekleştirilmiş. 5000’nin üstünde katılımcının ilgi ile izlediği kongrelerde elektrik mühendisliği alanında teknolojik gelişmelerin yanı sıra sosyal yansımaları da irdeleyerek dünya’da ve ülkemizdeki gelişmeleri yansıtmaya çalışmıştır.

EEMKON Kongresi; Üniversiteler, Akademisyenler, Kamu Kurumları, Teknokent -Teknopark – Araştırma Merkezleri, Belediyeler, Özel Kuruluşlar, Meslek Odaları, Mühendisler, Üniversite Öğrencileri, Dernekler’den  temsilcilerin konuşmacı olarak yer aldığı, katılımcılara ve halka açık olarak gerçekleşmektedir.    

EMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi 2019 (EEMKON 2019); 14-15-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde yapılacaktır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2019) kapsamında; ülkemizde ve dünyada hızla gelişen elektrik, elektronik ve biyomedikal mühendisliği alanlarındaki yenilikleri paylaşacak, irdeleyecek ve geleceğe ilişkin politikaları tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğiz.

Meslektaşlarımızın kongremize katılım için verecekleri destek, mesleğimizin olduğu kadar ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarındaki birikimi güncelleyerek geliştirmeye, zenginleştirmeye yapacağı katkı açısından da önem taşımaktadır.

Yurtiçinden ve yurtdışından gerek çağrılı gerek hakem heyeti tarafından tarafından belirlenmiş bildirilerin sunulacağı EEMKON 2019, yedi ayrı sempozyumdan oluşuyor.

Bütün sempozyum oturumlarının ve bildiri oturumlarının düzenlenmesinde KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası paydaşımız olarak destek vermektedir.

Biyomedikal Mühendisliği ve Kent ve Elektrik sempozyumlarının düzenlenmesinde İstanbul Tabip Odası paydaşımız olarak destek vermektedir.

Bu amaçla düzenlenmekte olan EEMKON 2019 Kongresi’nde;

  • Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu
  • Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu
  • Elektronik ve Yeni Teknolojiler Sempozyumu
  • Enerji Politikaları Sempozyumu
  • İletişim Teknolojileri Sempozyumu
  • Kent ve Elektrik Sempozyumu
  • Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

olmak üzere yedi ayrı sempozyumlarda, uluslararası davetli konuşmacılar ve ülkemizden davetli konuşmacılar yer alacak,

Yine kongre kapsamında

  • Akademik Bildiriler Oturumları

Panel ve forumlar,
Kitap imza günleri
Sektörel oturumlar,
Kongre fuayelerinde sergi alanları

gerçekleşecektir.