Kent ve Elektrik Sempozyumu

Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme, beraberinde kentlerde yaşanan sorunları da büyütmektedir. Deprem kuşağında olan ülkemizde pek çok şehrimiz, fırtına, sel, su baskını, yangın gibi doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır. Bunlara yönelik elektrik ve iletişim açısından gerekli ve yeterli önlemler alınması gerekmektedir.

Son yıllarda elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde yapılan özelleştirmeler, hem kentte elektrik dağıtımı için yapılan yatırımları çok yavaşlatmış hem de kayıp ve kaçakların artmasına yol açmıştır. Artan kayıp ve kaçak oranları devletin ve özelleştirilen dağıtım şirketlerinin hatası olmasına rağmen bedeli tüketicilere ödettirilmektedir.

Tüketici açısından kullandığımız enerjinin bedelleri uygun mu? Tüketici duyarlılıkları dikkate alınıyor mu?

Aydınlatma konusunda bir master plana gereksinim vardır. Trafikte ve ulaşımda yapılan kötü uygulamalar kent insanlarının yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Işık kirliliği, tarihi binaların aydınlatılmasındaki özensizlik, özellikle kültürel mirasımızın kent yaşamındaki yerini giderek yok etmektedir. Bu konularda devlete, yerel yönetimlere ve elektrik dağıtım şirketlerine görevler düşmektedir.

Kentsel dönüşümün alt yapı problemleri nasıl çözülecek? Özellikle enerji planlaması nasıl yapılıyor? Aksaklıklar nelerdir? Hızla gelişen raylı ulaşım sistemleri ne getiriyor, ne götürüyor?

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde elektrikle ilgili uyulması gereken kurallar nelerdir? İnşaat sektörünün hızlı ve plansız büyümesi, iş sahalarında olan kazalarda ve iş cinayetlerinde büyük artışlara neden olmaktadır. Diğer taraftan acele ile çıkarılan yasa ve yönetmeliklerle çok sayıda iş güvenliği uzmanı ortaya çıkarılmıştır. Bu uzmanların elektrik konusundaki bilgileri yeterli midir? Uzmanların yetkinleştirilmeleri için ne yapılmalıdır?

Evlerimizden şehir içi ulaşım ağı ile ofislerimize her aşamada, alışveriş ve eğlence merkezlerinde, hastanelerde; kısacası günlük yaşamımızın vazgeçilmezi olarak kullandığımız asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların, günümüz ve gelecek teknolojisi ile enerji ve güvenlik alanlarında kent ve kentli ile ilişkisi..

Tüm bu soruların yanıtlarını, sorunların çözüm önerilerini ve kenti ilgilendiren elektrikle ilgili konuları, konunun uzmanları, öğretim üyeleri, araştırmacılar, belediyeler, ilgili STK’lar, kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri ile birlikte ele alınacaktır.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Cemil KOCATEPE

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

EMO

Demir GÜRSOYTRAK

Sempozyum Yürütme Kurulu Sekreteri

EMO

Ahmet Turan AYDEMİR

 

EMO

Atilla SAVTAK

 

GOP Belediyesi

Ferruh İSKENDEROĞLU

 

EMO

Fevzi YILDIRIM

 

GTS Elevator

Halil ÇAMALAN

 

TÜKODER

Mustafa KAVUKÇU

 

EMO

Vasfi SEBER

 

EMO

Yasin DEMİRÖZ

 

İBB

Sempozyum Afişi

Oturumlar

  • – Kent ve Aydınlatma
  • – Kent Mimarisinin Vazgeçilmezi: Asansörler
  • – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Elektrik
  • – Akıllı Şehirler
  • – Kentlerde Manyetik Alanlar ve Etkileri
  • – Kentlerde Yıldırımdan Korunma
  • – Mühendis Emeği, Sınıf ve Örgütlenme

Sempozyum Programı

 EEMKON 2017 – 1. OTURUM – KENT VE AYDINLATMA
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Rengin Ünver – Yıldız Teknik Üniversitesi
Kent Elektrik ve Aydınlatma
Konuşmacılar                  
Kentsel Mimari Aydınlatmada Enerji Kullanımını Etkileyen Etmenler
Prof. Dr. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen Yıldız Teknik Üniversitesi, Tuba Bostancı
Yapı Yüzü Aydınlatması ve Enerji Kullanımı İçin Bir Örnekleme
Prof. Dr. Rengin Ünver – Yıldız Teknik Üniversitesi, Arezou Mahmoudi, Merve Dönmez Yaşa
Galata Kulesinde Aydınlatma Tasarımı Süreçleri
Nergis Arifoğlu – Aydınlatma Tasarımcısı
Aydınlatmanın Ötesinde Işık
Dilara Gürkan – Philips
Teknoloji, Modernizm ve Bir Planlama Problemi Olarak Işık Kirliliği
Emre Güneş – Professional Lightning Design Dergisi Editörü
 
EEMKON 2017 – 2. OTURUM – KENT MİMARİSİNİN VAZGEÇİLMEZİ: ASANSÖRLER
Oturum Yöneticisi           : Fevzi Yıldırım – GTS
Hayatımızı Kolaylaştıran ve Kentlerin Mimarisine Yön Veren Asansör Teknolojileri
Konuşmacılar                  
Değişken Hızlı Asansörler (VSE-Variable Speed Elevator System)
Selim Dağdoğan – Mitsubishi
Asansörlerde Enerji Sınıflandırması ve Enerji Verimliliğini Artırmak İçin Alınabilecek Tedbirler
Melih Küçükçalık – ARKEL
Asansör Kumanda Sistemleri ve Afetlerde (Yangın, Deprem, Terör vb.) Asansör Davranışları
Melih Aybey – AYBEY
Kentlerde Engelli Erişimine Uygun Asansörler
Devrim Gecegezer – GENEMEK
Günümüz Asansör Mühendisliğinde Kullanılan Motor ve Sürücü Teknikleri (Inverter ve Senkron Motorlar)
Alparslan Temur – AKANTEL-Z.ABEGG
EEMKON 2017 – 3. OTURUM  – İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK
Oturum Yöneticisi           :  Özlem Özkılıç
Patlayıcı Ortam Hesaplama Standartları ve Bölge (Zone) Belirlemede Yapılan Hatalar
Konuşmacılar                  
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Sorunları
Egemen Uçar – Elektrik Mühendisleri Odası
LPG ve Doğalgazda Güvenli Kullanım
Münür Aydın – Makina Mühendisleri Odası
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Elektrik
Hüseyin Avni Yardımcı
Meskenlerde Gerçekleşen Ölümlü Elektrik Kazalarının Analizi, Bu Kazalardaki Kusurların ve Kusur Oranlarının Belirlenmesi
Mehmet Zile – Mersin Üniversitesi
EEMKON 2017– 4. OTURUM – AKILLI ŞEHİRLER
Oturum Yöneticisi           : Yrd. Doç. Dr. N. Özlem Ünverdi – Yıldız Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar
Geleceğin Kentlerinde Yönetim Bilgi Sistemleri
Eln. Yük. Müh. Osman Akın
Yapısal Olmayan Veriler İle Coğrafi Bilgi Sistemi
Eln. Haberleşme Müh. Serdar Ak
Akıllı ve Güvenli Şehirler
Elk. Eln. Müh. Selçuk Gökçe
EEMKON 2017 – 5. OTURUM – KENTLERDE MANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Özcan Kalenderli – İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar
Prof. Dr. Süleyman Daşdağ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Çerezci – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Selim Şeker – Boğaziçi Üniversitesi
Ramazan Öngöre – Çay Yolu EMA Derneği
 
EEMKON 2017 – 6. OTURUM – KENTLERDE YILDIRIMDAN KORUNMA
Prof. Dr. Özcan Kalenderli – İstanbul Teknik Üniversitesi
 
EEMKON 2017 – 7. OTURUM – MÜHENDİS EMEĞİ, SINIF VE ÖRGÜTLENME
Konuşmacılar
İşçileşme, Değersizleşme ve Mühendisler
Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse
İşyerlerinde Mühendisler ve Örgütlenme
Alpaslan Savaş –Birleşik-Metal İş Örgütlenme Uzmanı
İşçileşme, Değersizleşme ve Mühendisler-Olgular ve Gözlem
Doç. Dr. Serdal Bahçe

Kent ve Elektrik Sempozyumu Oturumları