Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu

Milattan önce III. yüzyıldan itibaren geri besleme kavramı ile geçmişin ihtiyaçlarını çözen; günümüzde ise elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar kapsamlı endüstriyel üretim sistemlerinin, planlanan şekilde çalışmasını sağlayan teknolojileri üreten ve uygulayan mühendislik dalı; kontrol mühendisliği olarak yaşamımızda yer almıştır.

Meslek alanlarımız içinde önemli ve geniş bir yelpazeye sahip ölçme-izleme ve kontrol sistemlerinin yaratıcısı ve uygulayıcısı olan kontrol mühendisliğine yönelik olarak bu sempozyumda;

Gelişen teknolojiler kapsamında elektrik ve kontrol mühendisliği alanlarının tamamı olamasa da özellikle yanda planlanan oturum başlıkları kapsamında dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler oturumlar, paneller, davetli bildiriler ve hakemli bildiriler ile sunulmaya çalışılacaktır. Değerli üniversitelerimizin, kamu temsilcilerinin, endüstri temsilcilerinin ve meslektaşlarımızın katkıları ile konuları anlama, irdeleme ve daha sonra gerçekleştireceğimiz sempozyumlara da bu bilgi birikimlerinin aktarılması hedeflenmektedir.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Beyza METİN

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

 EMO

İlker AYDIN

Sempozyum Yürütme Kurulu Sekreteri

İstanbul Teknik Üniversitesi

Galip CANSEVER

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Hüseyin HALICI

 

ENOSAD

Neslihan Serap ŞENGÖR

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özgür ÜSTÜN

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

Şeyda SOLUKCU

 

EMO

Timur AYDEMİR

 

Gazi Üniversitesi

 

Sempozyum Afişi

Oturumlar

  • – Raylı Sistemlerde Kontrol ve Otomasyon
  • – Bugünkü Kontrol Mühendisliğinin Dünü
  • – İnsansız Hava, Deniz ve Denizaltı Araçlarının    
  •    Modelleme Üretim ve Kontrolü
  • – Endüstriyel Otomasyonda Yeni Yaklaşımlar
  • – Modelleme ve Simülasyon

Sempozyum Programı

EEMKON 2017 – 1. OTURUM – RAYLI SİSTEMLERDE KONTROL VE OTOMASYON
Oturum Yöneticisi : Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez – İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar
Yrd. Doç. Dr. Özgür Turay Kaymakçı – Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Ergenç – İstanbul Teknik Üniversitesi
Mehmet Ali Çimen – TÜBİTAK-MAM
Günay Şimşek – ASELSAN
EEMKON 2017 – 2. OTURUM – BUGÜNKÜ KONTROL MÜHENDİSLİĞİNİN DÜNÜ
Prof. Dr. Atilla Bir – İstanbul Teknik Üniversitesi
EEMKON 2017 – 3. OTURUM – İNSANSIZ HAVA, DENİZ VE DENİZALTI ARAÇLARININ MODELLEME, ÜRETİM
VE KONTROLÜ
Oturum Yöneticisi : Prof. Dr. M. Kemal Leblebicioğlu – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar
İnsansız Helikopterler
Doç. Dr. İlkay Yavrucuk – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği
İnsansız Denizaltı Araçları
Yük. Müh. Emre Ege – Desistek Ltd. Şti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent
İnsansız Dikine Havalanan Uçaklar
Dr. Ferit Çakıcı – Desistek Ltd. Şti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent
İnsansız Su Üstü Araçları
Yük. Müh. Murat Kumru – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yer Etkisini Kullanan Araçlar
Prof. Dr. M. Kemal Leblebicioğlu – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
EEMKON 2017– 4. OTURUM –ENDÜSTRİYEL OTOMASYONDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Oturum Yöneticisi : Prof. Dr. Salman Kurtulan – İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar
Kontrol ve Otomasyon Sistemlerinde Ethercat Teknolojisi
Fatih Uzal – Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Proses Endüstrisinde Dijitalleşme
Dr. İbrahim Tolda Hasdemir – SIEMENS
Proses Otomasyonunda Entegre Emniyet Uygulamaları
Dr. İbrahim Tolda Hasdemir – SIEMENS
Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilgi Güvenliği
Halil Satıluşağı
EEMKON 2017 – 5. OTURUM – MODELLEME VE SİMÜLASYON
Oturum Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Janset Daşdemir – Yıldız Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar
Model Tabanlı Denetleyici Tasarımında Simülasyon Teknikleri
Prof. Dr. Erkan Zengeroğlu – Gebze Teknik Üniversitesi
ANSYS Scade ile Model Tabanlı Programlama
Yrd. Doç. Dr. İlker Üstoğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi
Benzetim Ortamı Olarak Bilgisayar Oyunları
Yrd. Doç. Dr. Tufan Kumbasar – İstanbul Teknik Üniversitesi
Sanal Prototipleme
Dr. Orhan Aksoy – AUGMEA A.Ş.
İnsan – Elektrik Hibrit Araç İçin HIL Simülasyon Uygulaması
Yük. Müh. Özgür Aytekin – AVL Türkiye

Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu Oturumları