Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu

Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu

Biyomedikal mühendisliği dünya üzerinde artan nüfus ve yükselen yaşam standartları ile birlikte artış gösteren klinik ihtiyaçların hızla çözümlenmesine olanak veren, tıp ve biyoloji alanına temel fen bilimleri ve mühendislik kuralları uygulanarak gelişmiş disiplinlerarası bir daldır.

Tıp ve mühendisliğin kesiştiği bu alanda, sağlık sektöründe çözülmeyi bekleyen pek çok problem için tanı, takip ve tedavi yöntemleri, malzeme ve cihazları geliştirilmektedir.

Günümüzde çok önemli bir yere sahip olan biyomedikal mühendisliğinin sorunlarını anlamak, eğitimsel ve endüstriyel ihtiyaçlarını belirlemek, gelişmiş ülkeler ile ülkemizdeki uygulamaların karşılaştırmasını yapmak ve bu alandaki meslektaşlarımızın akademik, kültürel ve sosyal örgütlülüğünün pekiştirilmesinin olanaklarını yaratmak amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Tabip Odası’nın ortaklaşa yapacağı bu sempozyumun, akademik ve endüstriyel alanlar ile, ilgili hizmet sektörü açısından önemli bir işlevi yerine getireceğini düşünüyoruz.

Sempozyum Yürütme Kurulu

İpek ŞEN                                Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı       Bilgi Üniversitesi
F.Kemal ÖZOĞUZ                Sempozyum Yürütme Kurulu Sekreteri      EMO
Aydın AKAN                                                                                                        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Barış ÇORUH                                                                                                      EMO
Barış ÜNLÜ                                                                                                          EMO
Burak POLAT                                                                                                      İstanbul Gelişim Üniversitesi
Fikret KÜÇÜKDEVECİ                                                                                       KARDİOSİS
Hasan FIRAT
Hasan ŞAHİN                                                                                                     Ege Üniversitesi
Muzaffer BAŞAK                                                                                                İstanbul Tabip Odası
Onur KOÇAK                                                                                                       Başkent Üniversitesi
Osman EROĞUL                                                                                                TOBB ETÜ

 

Sempozyum Programı

EEMKON 2017 – 1. ÇAĞRILI KONUŞMA – BİLİŞSEL SİNİR BİLİMİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMASI İÇİN BEYİN BİLGİSAYAR ARA YÜZLERİ
Oturum Yöneticisi : Sacit Karamürsel – İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hekim – Mühendis İşbirliği Çalışmalarına Bakış
Konuşmacı : Fabio Babiloni – Roma Sapıenza Üniversitesi
EEMKON 2017 – 1. OTURUM – DİSİPİLİNLER ARASI TIBBİ ARAŞTIRMALAR VE İŞBİRLİĞİ-1
Oturum Yöneticisi : Osman Eroğul – TOBB-ETU
Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Çok Disiplinli Çalışmalar ve Önemi
Konuşmacılar
Sağlık Bilimleri ve Mühendisliğin Zorunlu Bir Kesişim Alanı: Beyin Araştırmaları
Tamer Demiralp – İstanbul Tabip Odası
Beyin Ve Sinir Cerrahisinde Intraoperatif Nöromonitörizasyon (Radyolojik Ve Fizyolojik) Ve Nöronavigasyon Uygulamaları
Altay Sencer – İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
Biyomedikal Mühendisleri Ve Ortopedistlerin Ortak İşbirliği, Hastalıkların Ve Tedavi Yöntemlerinin Mekanizmasını Anlamaya Yönelik Yeni Paradigmalar Üretiyor
Can. A. Yücesoy – Boğaziçi Üniversitesi
EEMKON 2017 – 2. OTURUM – DİSİPİLİNLER ARASI TIBBİ ARAŞTIRMALAR VE İŞBİRLİĞİ-2
Oturum Yöneticisi : Sacit Karamürsel – İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyni Kullanmak ve Beyni Etkilemek tDCs
Konuşmacılar
Bioİzmir Penceresinden Biyofizik ve Kişisel Tıp
Murat Özgören – Dokuz Eylül Üniversitesi
Biyotasarım – Tıp Teknolojilerinde İnovasyon Süreci
Ata Akın – Acıbadem Üniversitesi
Disiplinler Arası Çalışmalar İçin Kişisel Gözlemler
Koray Çiftçi – Namık Kemal Üniversitesi
EEMKON 2017 – 3. OTURUM – BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERDE AR-GE VE ÜRETİM
Oturum Yöneticisi : Onur Koçak – Başkent Üniversitesi
Tıbbi Cihaz AR-GE Üretiminde Bilimsel Yaklaşım
Konuşmacılar
Start-Up Sırasında Biyomedikal AR-GE Firmalarını Bekleyen Problemler ve Çözüm Yolları
Kayhan Kayan – NOVAMEDTEK
İmalat Montaj Demek midir?
Servet Kürümoğlu – SADER
EEMKON 2017– 4. OTURUM –MEDİKAL CİHAZLARDA ÜRETİM VE TASARIM
Oturum Yöneticisi : Yekta ÜlgenBahçeşehir Üniversitesi
Medikal Cihaz Üretim ve tasarımı Odaklı Biyomedikal Mühendisliği Lisans Eğitim Modeli
Konuşmacılar
Üretim ve Tasarımda Sektöre Genel Bir Bakış
Fikret Küçükdeveci – Kardinero Medikal Sistemler A.Ş.
3D Yazıcılar ile Kişiye Özel İmplant Tasarımı ve Üretimi
Simel Ayyıldız – Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Tıbbi Cihazlarla Klinik Çalışmalar
Ali Yağız Üresin – İstanbul Üniversitesi
EEMKON 2017 – 5. OTURUM – TIBBİ MEVZUATLAR VE GELECEK UYGULAMALARI
Oturum Yöneticisi : Muzaffer Başak – İstanbul Tabip Odası
Tıbbi Mevzuatlara Genel Bakış
Konuşmacılar
Şehir Hastanelerine Genel Bakış
Güray Kılıç – İstanbul Tabip Odası
Tıbbi Cihaz Sektöründe Mevzuatlar ve Biyomedikal Mühendisliği
Onur Koçak – Başkent Üniversitesi
EEMKON 2017 – 6. OTURUM –SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINDA BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Oturum Yöneticisi : Aydın Akan – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Kuruluşlarında Biyomedikal Mühendisliği Biriminin Görev ve Katkıları
Konuşmacılar
Sağlık Sunucularında Teknik Alt Yapı Tasarlanmasında Biyomedikal Mühendisliğinin İhtiyaçları ve Önemi
Uğur Bayraktar – Elektronik Mühendisi
Sağlık Kuruluşlarında Biyomedikal Hizmetlerinin Yeri, Önemi ve Karşılaşılan Sorunların Çözümü
Ertan Halaç – Okuman Medikal Sistemler
Biyomedikal Mühendisleri Nerede?
Ayşe Köksal Çiçekçi – Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
EEMKON 2017 – 7. OTURUM – SEKTÖR DENEYİMLERİ VE TAVSİYELER
Oturum Yöneticisi : Mehmet MAK – Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi Y.K. Başkanı
Meslek Odası Penceresinden Sektöre Bakış
Konuşmacılar
Türkiye’de Biyomedikal Sektöründe Çalışmak
Ali Levent Kurtoğlu – Philips Medikal Sistemler
MRG Altında Girişimsel Kardiyovasküler Uygulamalar
Engin Baysoy – Acıbadem Üniversitesi
EEMKON 2017 – 8. OTURUM – FORUM
Biyomedikal Mühendisi Ne İş Yapar?
Onur Koçak – Başkent Üniversitesi
Meslek Hayatımızda Odamızın Yeri
Mehmet Mak – Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi Y.K. Başkanı
Kamu Çalışmalarında Biyomedikal Mühendislik
Şükrü Güner – Elektrik Mühendisleri Odası
Biyomedikal Mühendisler Ar-Ge ve Üretimdeki Rolü
Fikret Küçükdeveci – Kardinero A.Ş.
EEMKON 2017 – 9. OTURUM – GİRİŞİMCİLİK -1
Oturum Yöneticisi : Barış Ünlü – Elektrik Mühendisleri Odası – BİMİAD
Biyomedikal Teknolojilerde Girişimcilik
Konuşmacı
Önlenebilir Tıbbi Hatalar ve Teknolojik Çözümler
Rukiye Numanoğlu Tekin – Başkent Üniversitesi
EEMKON 2017 – 10. OTURUM – GİRİŞİMCİLİK-2
Oturum Yöneticisi : Cengizhan Öztürk – Boğaziçi Üniversitesi
Konuşmacılar
Kendi Fırsatını Oluşturmak
Şehmuz Işın – Response Ortho Teknolojik Üretim A.Ş.
Engin Ulukaya – İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mehmet Alpatlı – İstanbul Şehir Üniversitesi
EEMKON 2017 – 2. ÇAĞRILI KONUŞMA – KÜBA İNSAN BEYİN HARİTALAMA PROJESİ: TEMEL ARAŞTIRMADAN TOPLUM SAĞLIĞINA
Oturum Yöneticisi : Tamer Demiralp – İstanbul Tabip Odası
Konuşmacı : Pedro Antonio Valdes-Sosa – Küba Sinir Bilimleri Merkezi Genel Müdürü
EEMKON 2017 – 11. OTURUM – TIBBİ CİHAZ BELGELENDİRME VE TIBBİ KALİBRASYON
Oturum Yöneticisi : Baha Kılıç – BİYOMETDER-Ünitest Deney ve Kalibrasyon A.Ş.
Konuşmacılar
Tıbbi Belgelendirme
Serian Doma – UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim ve Eğitim Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
Tıbbi Kalibrasyon
Mana Sezdi – İstanbul Üniversitesi
Tıbbi Cihazlarda Klinik Çalışmalar
Ali Yağız Üresin – İstanbul Üniversitesi
EEMKON 2017 – 12. OTURUM –BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNE GENEL BAKIŞ
Oturum Yöneticisi : Fikret Küçükdeveci – Kardinero A.Ş.
Konuşmacılar
Üniversite Eğitim Süreçleri
Ziya Telatar – Ankara Üniversitesi
Biyomedikal Metrolojide Hizmet Alan ve Hizmet Veren Denetimi
Nazif İlker Sezdi – MEDİBİM Medikal Bilişim ve Kalibrasyon
Tıbbi Cihazlarda Teknoloji Yönetimi-Satın Alma Süreçleri
M. Özgür Dumlu – GHS Sağlık Hizmetleri
Biyomedikal Metroloji Nedir ve Ülkemizde Bu Alanda Yürütülen Faaliyetler
M. Murat Bilgiç – Cavaura Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Uluslararası Konuklar

Sempozyum Afişi

Oturumlar

 • Bilişsel Sinir Biliminin Endüstriyel Uygulaması İçin Beyin Bilgisayar Arayüzleri
 • Disiplinler Arası Tıbbi Araştırmalar ve İşbirliği-1
 • Disiplinler Arası Tıbbi Araştırmalar ve İşbirliği-2
 • Biyomedikal Teknolojilerde AR-GE ve Üretim
 • Medikal Cihazlarda Üretim ve Tasarım
 • Tıbbi Mevzuatlar ve Gelecek Uygulamaları
 • Sağlık Hizmet Sunucularında Biyomedikal Mühendisliği
 • Sektör Deneyimleri ve Tavsiyeler
 • Forum
 • Girişimcilik-1
 • Girişimcilik-2 
 • Küba İnsan Beyin Haritalama Projesi: Temel Araştırmadan İnsan Sağlığına
 • Tıbbi Cihaz Belgelendirme ve Kalibrasyon
 • Biyomedikal Mühendisliği Mesleğine Genel Bakış

Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu Oturumları