Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

Mühendislik, temel bilimlerin doğal süreçlere uygulanması ile insanlık yararını hedefleyen bir meslek olup, uygulama alanı yönünden, doğa ve kültürel çevrenin tahribi; birey ve toplum sağlığının riske girmesi gibi pek çok olumsuz duruma neden olabilmektedir. Bu yüzden mühendislik mesleği altyapı sorunları çözülmüş, çağdaş ve bilimsel niteliklere sahip kaliteli bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle eğitimin belirli bir amaca hizmet etmesinin yanında, bireyin kendisine ve topluma yararlı olmasını sağlayacak donanımı kazandırması gerekmektedir.

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, toplumların yapısını ve eğitim sistemlerini etkilemektedir. Teknoloji toplumunun eğitim felsefesi; yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen mühendisler yetiştirmeye yöneltmektir. Mühendislik eğitiminin amacı ülkenin gelişimine katkı sağlayacak özelliklere sahip mühendis yetiştirmek için, öğrencilere çağdaş temel bilim ve mühendislik bilgilerinin aktarmanın yanında, yaratıcılığı, araştırma tekniklerini, bir problemi kendi kendine çözme becerilerini vermektir. Günümüzün hızla gelişen dünyasında bilgi üretimi kadar, bilgiye erişme ve onu kullanma yöntemleri de önemlidir. Elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislikleri eğitimi, öğrenciye mühendislik ve endüstriyel problemlerin çözümünde gerekli yenilik yapma becerisi sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

Bu kapsamda düzenlenen sempozyumun amacı, elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislikleri eğitiminin günümüzdeki durumunu belirlemek, bu alanlardaki evrensel değişimi ve gelişimi tartışarak geleceğe yönelik düşünceleri ortaya koymak, çağımıza ve ülkemize uygun nitelikte ve mesleğinin getirdiği sorumluluk bilincine sahip mühendislerinin nasıl yetiştirileceği ve ülkenin kalkınmasına nasıl katkı sağlayacakları konusunda öneriler oluşturmak, sonuçların hayata geçirilmesi için ilgili tüm üniversiteleri, YÖK’ü, TMMOB’yi, Meslek Odalarını ve Sivil Toplum Örgütlerini etkilemek ve harekete geçirmektir.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Selçuk ESEN

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

EMO

Figen ÖZEN

Sempozyum Yürütme Kurulu Sekreteri

Haliç Üniversitesi

Abdülhamit SERBEST

 

Çukurova Üniversitesi

Ahmet Tarık UZUNKAYA

 

ENTES

Belgin EMRE TÜRKAY

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

İirfan ONAY

 

EMO

İrfan ŞENLİK

 

EMO

Mehmet Hayri KARTOPU

 

EMO

Mehmet MAZMANOĞLU

 

EMO

Nihal TÜRÜT

 

EMO

Özdemir ÖZKAN

 

EMO

Tuğçe ATEŞ

 

EMO-Genç

 

Sempozyum Afişi

Oturumlar

  • – Üniversite Öncesi Eğitim
  • – Eğitimde Devrim ve Köy Enstitüleri
  • – Mühendislik Eğitimini Etkileyen Unsurlar
  • – Mühendislik Eğitimi
  • – Panel-Forum: Mühendislik Eğitiminde İz             Bırakanlar İle Öğrencilerin Buluşması
  • – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Üniversite ve       Sanayi İşbirliği
  • – Üniversite Sonrası Eğitim

Sempozyum Programı

EEMKON 2017 – 1. OTURUM – ÜNİVERSİTE ÖNCESİ EĞİTİM
Oturum Yöneticisi           : Selçuk Esen – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar                  
Eğitime Genel Yaklaşım ve Durum Saptaması
Tınaz Titiz
Temel Bilimler Eğitimi ve Mühendislik İçin Öğrenci Seçimi
Doç. Dr. Alkan Soysal – Bahçeşehir Üniversitesi
Mühendislik İçin Öğrenci
Kemal Atasoy – Elektrik Mühendisleri Odası
 
EEMKON 2017 – 2. OTURUM – EĞİTİMDE DEVRİM VE KÖY ENSTİTÜLERİ
Oturum Yöneticisi           : Selçuk Esen – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar                  
Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Kocabaş – 9 Eylül Üniversitesi
Özgür Bozdoğan – Eğitim-Sen Temsilcisi
EEMKON 2017 – 3. OTURUM  – MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
Oturum Yöneticisi           :  Ahmet Tarık Uzunkaya –  Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar                  
Dil Sorunu
Prof. Dr. Güven Önbilgin – 19 Mayıs Üniversitesi
Staj-Öğrenci Değişim Programları
  1. Oğuz Çitçi – Elektronik Yük. Müh. ERA Elektronik A.Ş.
Sosyal ve Yönetsel Becerilerin Geliştirilmesine Yönelik Katkı ve Eğitimler
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu
EEMKON 2017– 4. OTURUM – MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Duran Leblebici – İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar
Eğitim ve Temel Bilimler
Prof. Dr. Mithat İdemen – İstanbul Teknik Üniversitesi
Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
Engin Arıkan – MÜDEK
Dünyada Mühendislik Eğitimi
Prof. Dr. Yusuf Leblebici – EPFL
EEMKON 2017 – 5. OTURUM – PANEL-FORUM: MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE İZ BIRAKANLAR İLE ÖĞRTENCİLERİN
BULUŞMASI
Oturum Yöneticisi           : Beyza Metin – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar
Prof. Dr. Sıddık Yarman – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos – Işık Üniversitesi
Tuğçe Çakırca – Elektrik Elektronik Mühendisi
İdil Deniz Bakır – EMO-Genç
 
EEMKON 2017 – 6. OTURUM – TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ, ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Mithat İdemen – İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar
Üniversite ve Sanayi İşbirliğinde Modeller
Prof. Dr. Banu Onural – Drexel Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Üniversite ve Sanayi İşbirliğinin Mühendislik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Sıddık Yarman – İstanbul Üniversitesi
TÜBİTAK vb. Kuruluşlarla İlişkilerin Mühendislik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Arif Eşref Şen
 
EEMKON 2017 – 7. OTURUM – ÜNİVERSİTE SONRASI EĞİTİM
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Belgin Emre Türkay – İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar
Lisans Üstü Eğitim
Yrd. Doç. Dr. İrfan Şenlik – Elektrik Mühendisleri Odası
Teknolojik Yenilikleri İzleme ve Uyum
Ali Akurgal –Akurgal Mühendislik
Meslek İçi Eğitim ve Üniversitelerin Rolü
Hakkı Kaya Ocakaçan – Elektrik Mühendisleri Odası
Meslek İçi Eğitim ve Meslek Odalarının Rolü
Orhan Örücü – Elektrik Mühendisleri Odası

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu Oturumları