İletişim Teknolojileri Sempozyumu

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi mümkün kılan, bilgi toplumunun dayanak noktalarından en önemlisi olan iletişim teknolojileri, gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İletişim teknolojilerini üreten, kullanan ve katma değer yaratmaya devam eden ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik uçurumun derinleştiği görülmektedir.

İletişim, insan-insan, insan-makina ve makina-makina iletişimlerini içermekte ve bunların alt yapısı, uygulamaları, Ar-Ge çalışmaları, faturalamaları gizlilik ve güvenlik gibi birçok iletişim konularının incelenmeye ihtiyaç vardır.

Kongre kapsamında düzenlenecek İletişim Teknolojileri Sempozyum‘unda, iletişim teknolojileri meslek alanında çalışmalarıyla teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan araştırmacıların, bu teknolojilerin ülkemizde kullanılmasını sağlayan uygulayıcıların, bu alanda bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerin sektörü düzenleyenlerin ve bilgi üreterek sektörün gelişimini sağlayan temsilcilerin bir araya gelmeleri hedeflenmektedir.

Sempozyum Yürütme Kurulu

 

Tayfun İŞBİLEN

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

EMO

H. Selami ÇELEBİOĞLU

Sempozyum Yürütme Kurulu Sekreteri

EMO

Alper UĞUR

 

Pamukkale Üniversitesi

Ayşe ŞENAY

 

TMD

Aziz SANIR

 

DELL EMC

Barış ARIKAN

 

Vodafone

Füsun NEBİL

 

TurkNet

Huriye ALACAKAPTAN

 

EMO

Melike Özlem BİLGİLİ

 

EMO

Selçuk PAKER

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

Veyis SARIOĞUZ

 

EMO

 

Sempozyum Afişi

Oturumlar

  • – İletişim Teknolojileri Girişimciliği ve İletişim           AR-GE’si
  • – Dijital Dünyada Yeni Eşik: 5G
  • – Türkiye’nin İletişim Alt Yapısı
  • – İletişim Teknolojilerinde Yeni Trendler
  • – Blockchain ve Güvenlik-I 
  • – Blockchain ve Güvenlik-II 
  • – Panel: İletişim Teknolojilerinin Toplumsal              Etkileri, Yaratacağı Değişimler-1
  • – Panel: İletişim Teknolojilerinin Toplumsal              Etkileri, Yaratacağı Değişimler-2

Sempozyum Programı

EEMKON 2017 – 1. OTURUM – İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİMCİLİĞİ VE İLETİŞİM AR-GE’Sİ
Oturum Yöneticisi           : Remzi Çınar – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar                  
Türkiye’de İnovasyon Temelli Girişimcilik Ekosistemi: Problemler ve Fırsatlar
Doç. Dr. Deniz Tunçalp İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Genel Müdür Yardımcısı
Netaş Ar-Ge ve Girişimcilik Çalışmaları
Rıza Durucasugil – NETAŞ
Telekomünikasyonda Ar-Ge ye Dayalı Yerli Üretim
Abdullah Raşit Gülhan – Sinerji Türk Etkin İş ve Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı
İnovasyon Dinamikleri
Cengiz Ultav – TTGV Yönetim Kurulu Başkanı
 
EEMKON 2017 – 2. OTURUM – DİJİTAL DÜNYADA YENİ EŞİK: 5G
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Selçuk Paker – İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar                  
5G ve Yazılım Tabanlı Operatörler
Prof. Dr. Mustafa Ergen – Koç Üniversitesi
Radyo Erişim Teknolojileri: 5G ve Ötesi
Dr. Ömer Aydın – NETAŞ
5G ve Ötesi İçin Milli Çalışmalar ve Oluşumlar
Levent Taş – Ulak Haberleşme
 
EEMKON 2017 – 3. OTURUM  – TÜRKİYE’NİN İLETİŞİM ALTYAPISI
Oturum Yöneticisi           :  Hakan Tuna – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar                  
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoksulluğu
Tayfun İşbilen – Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyon Başkanı
Altyapı: Türkiye’deki Durum, Zorluklar, Fırsatlar
Cem Mehmet Çelebiler – TürkNet Genel Müdürü
Türkiye’nin İletişim Altyapısı
  1. Hakan Akan – Grid Telekom Genel Müdürü
Elektronik Haberleşme Alanında Rekabet
Rıdvan Uğurlu – TELKODER Genel Sekreteri
 
EEMKON 2017– 4. OTURUM – İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE YENİ TRENDLER
Oturum Yöneticisi           : Yrd. Doç. Dr. N. Özlem Ünverdi – Yıldız Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar
Haberleşmede Dün, Bugün, Yarın
Raci Algın – ARG Elektronik
Görüntü İşleme ve Yapay Zeka Tekniklerinin Tarım ve Mimarlık Alanına Uygulamaları
Yardımcı Doç. Dr. Hülya Yalçın – İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri 4.0 ve Bulut Bilişim İle Oluşan Haberleşme Tehditleri
Alper Soyaslan – Bilgi Yazan Eğitim, Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
Akıllı Binalar ve IoT Uygulamaları İçin Enerji Verimli Otonom RF Haberleşme Ağları ve Toplumumuzdaki Yansımaları
Yrd. Doç. Dr. Hakan Paşa Partal – Yıldız Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Network Sistemleri ve Endüstriyel Protokoller
Ali Rıza İçöz – DAC-EL Elektronik Mühendislik
 
EEMKON 2017 – 5. OTURUM – “BLOCKCHAIN” VE GÜVENLİK-I
Oturum Yöneticisi           : Füsun Sarp Nebil – turk-internet.com
Konuşmacılar
Sanaldan Gerçeğe Blok Zincirleri Kullanım Önerileri
Cavit Yantaç – Microsoft Ortadoğu Yazılım Geliştirme Teknolojileri Yöneticisi
Blockchain ve Yeni İş Yapış Modelleri
Simge Alpargun – IBM Türkiye Finans Sektörü İş Geliştirme Lideri
Blockchain: Bitlerden Milyonlara
Arş. Gör. Dr. Alper Uğur – Pamukkale Üniversitesi
 
EEMKON 2017 – 6. OTURUM – “BLOCKCHAIN” VE GÜVENLİK-II
Oturum Yöneticisi           : Füsun Sarp Nebil – turk-internet.com
Konuşmacılar
Hukuki İşlemlerde / Resmi kayıtlarda Blockchain ve Bilgi Güvenliği
  1. Gökhan Ahi – Avukat
Enerji Kayıt Zinciri Olası Modeller ve Vizyon
Cem Aşık – EÜD Başkan Yardımcısı
Enerji Sektöründe Blockchain
Can Arslan – AKSA Enerji, Kıdemli Enerji Ticaret Müdürü
 
EEMKON 2017 – 7. OTURUM – PANEL: İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ, YARATACAĞI
DEĞİŞİMLER-1
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu – 22 ve 23. Dönem Milletvekili
Konuşmacılar
İletişim Teknolojileri ve Hizmet Alanında Kar, Rekabet ve İfade Özgürlüğü
Prof. Dr. Funda Başaran – Bilgisayar Mühendisleri Odası
Sosyal Medyanın Haber Amaçlı Kullanımı
Prof. Dr. Nurcan Törenli – Ankara Üniversitesi
 
EEMKON 2017 – 8. OTURUM – PANEL: İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ, YARATACAĞI
DEĞİŞİMLER-2
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu – 22 ve 23. Dönem Milletvekili
Konuşmacılar
Kamu Hizmeti Karşısında Evrensel Hizmet Kavramı ve Geleceği
Yrd. Doç. Dr. Eser Us – Çankaya Üniversitesi
Teknoloji Kır Kadınları İçin Fırsat mı Tehdit mi?
Yrd. Doç. Dr. Perrin Öğün Emre – Kadir Has Üniversitesi
Dijital Dünya, Yeni Medya ve E-Sosyal İnsan: Anne Ben Fenomen Olacağım!
Eda Topcu – Gazeteci-Anadolu Ajansı

İletişim Teknolojileri Sempozyumu Oturumları