Enerji Politikaları Sempozyumu

Bu sempozyumda, dünyada ve ülkemizde enerji alanının ve özellikle elektrik enerjisinin sorunları ele alınacak ve geleceğe ilişkin öngörüler tartışılacaktır.

Gezegenimizin sorunu olan küresel ısınma, enerji politikaları ile doğrudan ilgilidir. Elektrik enerjisinin elde edildiği kaynaklar, burada önem kazanmaktadır. Bu sorunların bir kez daha masaya yatırılması, politikaların tartışılması gereklidir.

Bugün dünyada, Nükleer Enerji önündeki iki büyük sorun Çernobil kazasında olduğu gibi, radyoaktif kirlilik kontrolünün kaybedilmesi veya Fukuşima’da olduğu gibi tsunami, deprem vb. başka fiziksel şartların bozulması sonucunda santral tesisinin hasar görmesi nedeniyle sürecin kontrol dışına çıkmasıdır.

İkinci büyük sorun nükleer santrallarda radyoaktif tepkime sonrası ortaya çıkan radyoaktif atıklarının saklanması problemi olup bu atıkların tüm canlılara, çevreye ve gezegene uzun yıllar boyunca zarar verme olasılığıdır. Gelişmiş ülkelerde nükleer santralların kapatılarak alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesi söz konusu iken ülkemizde nükleer enerji yatırımları devam etmektedir.

Gezegenimizin sorunu olan küresel ısınma, enerji politikaları ile doğrudan ilgilidir. Elektrik enerjisinin nasıl elde edildiği, burada önem kazanmaktadır. Enerjinin etkin kullanımının ve yenilenebilir enerjiye geçişin zorunlu olduğu ve bu hedefe dönük olarak geleceğin enerji̇ sistemlerinin geleceğin teknolojileri ile planlanması gerektiği açıktır. Diğer bir sorun ise ülkemizde dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi ile yaşanan problemlerdir. Bu sorunların bir kez daha masaya yatırılması, politikaların tartışılması gereklidir.

Ayrıca KKTC Enerji Politikalarının da bu sempozyumda yer alacak olması yapılan çalışmaları da anlamamıza yardımcı olacaktır.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Gazi İPEK

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

EMO

Yasemin YAVUZ

Sempozyum Yürütme Kurulu Sekreteri

EMO

Aybent GÖKGÖZ

 

EMO

Bilgin AKBAL

 

EMO

Cemil ÜNAL

 

EMO

Dağıstan BEKİROĞLU

 

EMO

Erkan SOLMAZ

 

EMO

Fatih Mehmet NUROĞLU 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Gürkan SERTELLER

 

EMO

Hatice GEYİK

 

EMO

İhsan YURT

 

EMO

Mehmet Akif ŞENOL 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Nazife İLHAN

 

ELDER

Saadet Nuruilah GÜLEÇ

 

EMO

Şenay KARABAYIR

 

EMO

Tanay Sıdkı UYAR  

 

Marmara Üniversitesi

Uluslararası Konuklar

Sempozyum Afişi

Oturumlar

  • – Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü-1 
  • – Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü-2
  • – Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  • – Elektrik Piyasaları ve Oluşumu
  • – Özel Oturum: Enerji Kooperatifçilik-Enerjide       Bölgesel ve Yerel Planlama
  • – Termik Santrallar-Lapseki-Biga İncelemesi
  • – Panel: Nükleer Santrallar Japonya Örneği-1
  • – Panel: Nükleer Santrallar Japonya Örneği-2

Sempozyum Programı

 

EEMKON 2017 –  1. OTURUM – DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ-1
Oturum Yöneticisi           : Erol Celepsoy – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar                  
Çevre Politikaları ve Son İki Yıldaki Gelişmeler
Prof. Dr. Selahattin İncecik İstanbul Teknik Üniversitesi
Çevre Ekonomisinden Enerjiye Bir Bakış: Maliyetler ve Değerler
Ece Özdemiroğlu – EFTEC CEO’SU, Çevre Ekonomisti
Gazi İpek – Elektrik Mühendisleri Odası
  
EEMKON 2017 –  2. OTURUM – DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ-2
Oturum Yöneticisi           : Erol Celepsoy – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar                  
Yüzde Yüz Yenilenebilir Çözümlerin Seçimi ve Modellenmesinde Akıllı Enerji Sistemleri Yaklaşımı
Prof. Dr. Henrik Lund – Aalborg Üniversitesi
Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve Topluluk Enerjisi ile Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerjiye Geçiş
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar – Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı
Marka Modeli ile Türkiye’nin Optimum Enerji Stratejilerinin Belirlenmesi
Dr. Egemen Sulukan – Deniz Harp Okulu, Milli Savunma Üniversitesi
Elektrik Piyasasında Kapasite Mekanizmaları:AB Düzenlemeleri
Prof. Dr. Ramazan Bayındır – Gazi Üniversitesi
Sürdürülebilir Enerji Yatırımları ve TurSEFF
Koray Göytan – TurSEFF
  
EEMKON 2017 – 3. OTURUM  – YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Oturum Yöneticisi           :  Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar – EUROSOLAR Türkiye Yenilenebilir Enerji Derneği Başkanı 
Konuşmacılar                  
2030 Yılına Kadar Avusturya’da Yüzde Yüz Yenilenebilir Elektrik – Ön Koşulların ve Etkilerin Değerlendirilmesi
Dr. Gustav Resch – Viyana Teknik Üniversitesi
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hidrojen Enerjisi
Yrd. Doç. Dr. Canan Acar – Bahçeşehir Üniversitesi
Doğu Karadeniz Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Kapasitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet Nuroğlu – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Endüstrisindeki Atıkların Biyogaz Tesisi Tarafından İşlenmesi
Ahmet Musluoğlu – Biyoder İkinci Başkanı
Türkiyede’ki Solar Çatı Pazarının Gelişimi
Hakan Erkan – GENSED Genel Sekreteri
Türkiye’nin Güneşi, Mevcut Durum ve Gelecek Beklentileri
Faruk Telemcioğlu – GÜNDER
Jeotermal Enerji Yatırımlarının Dünü, Bugünü ve Yarını
Ufuk Şentürk – JESDER Yönetim Kurulu Başkanı
Rüzgar Enerjisinin Geleceği ve YEKA
Gülşah Altıkulaç – TÜREB Dış İlişkiler Sorumlusu
 
EEMKON 2017– 4. OTURUM –ELEKTRİK PİYASALARI VE OLUŞUMU
Oturum Yöneticisi           : Önder Karaduman – Elektrik Üreticileri Derneği
Konuşmacılar
Obahan Obaoğlu – Elektrik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri
Tamer Çalışır – GAMA Enerji Genel Müdürü
Mustafa Karahan – EPİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Korkut Öztürkmen – OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü
 
EEMKON 2017 – 5. OTURUM – ÖZEL OTURUM: ENERJİ KOOPERATİFÇİLİK-ENERJİDE BÖLGESEL VE YEREL PLANLAMA
Oturum Yöneticisi           : Mehmet Orak – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar
Fatih Kaymakçıoğlu – Elektrik Mühendisleri Odası
Gülsüm Gözde Durmuş Ayanoğlu – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü-Gümrük Ticaret Uzmanı
Oral Kaya – Troya Çevre Derneği Başkanı
 
EEMKON 2017 – 6. OTURUM – TERMİK SANTRALLAR-LAPSEKİ-BİGA İNCELEMESİ
Oturum Yöneticisi           : Bülent Damar – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar
Enerji Politikaları ve Termik Santralların Yeri
Olgun Sakarya – Elektrik Mühendisleri Odası
Türkiye’deki Termik Santralların Elektrik Sistemi Açısından İrdelenmesi
Şayende Yılmaz
Türkiye’deki Termik Santralların Durumu; Mevcut ve Yapılacak Olanlar, Sorunlar
Orhan Aytaç
Türkiye’de Kömür Sahaları ve Termik Santrallar
Çetin Koçak
 
EEMKON 2017 – 7. OTURUM – PANEL: NÜKLEER SANTRALLAR JAPONYA ÖRNEĞİ-1
Oturum Yöneticisi           : Erhan Karaçay – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar
Pınar Demircan – Yeşil Gazete ve Nükleersiz Org
Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu – Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (ANAYASA-DER) Başkanı, Karşılaştırmalı Çevre
Hukuku Uluslararası Merkezi (CIDCE) Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Aziz Konukman – Gazi Üniversitesi
 
EEMKON 2017 – 8. OTURUM – PANEL: NÜKLEER SANTRALLAR JAPONYA ÖRNEĞİ-2
Oturum Yöneticisi           : Erhan Karaçay – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar
Aytuğ Atıcı – CHP Mersin Milletvekili
Ahmet Oktay Demirkan – Türkiye Çevre Platformu Genel Sekreteri
Av. Alpay Antmen – Mersin NKP
Sabahat Aslan – Doğu Akdeniz Çevre Platformu Sözcüsü
Metin Gürbüz – Sinop Nükleer Santral Karşıtı Platformu Temsilcisi
Göksal Çidem – Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı
 

Enerji Politikaları Sempozyumu Oturumları