EEMKON 2017 YÜRÜTME KURULU

     Erol Celepsoy

EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

     Mehmet Turgut

EEMKON 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı

     Hüseyin Ergun Doğru

EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

     Tayfun İşbilen

EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Yazmanı

     Tuğçe Çakırca

EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Saymanı

     Dağıstan Bekiroğlu

EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi

     Hasan Ece

EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi

     Mustafa Bulut

EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi

     Erhan Karaçay

EMO Onur Kurulu Üyesi

     İsa Güngör

EMO Onur Kurulu Üyesi

     Asuman Gülay Yıldırım

EMO İstanbul Şubesi

     Mahmut Galip Demircan

EMO İstanbul Şubesi

     İpek Şen

Biyomedikal Müh. Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı

     F. Kemal Özoğuz

Biyomedikal Müh. Sempozyumu Yürütme Kurulu Sekreteri

     Aydın Akan

Biyomedikal Müh. Sempozyumu

     Barış Çoruh

Biyomedikal Müh. Sempozyumu

     Barış Ünlü

Biyomedikal Müh. Sempozyumu

     Burak Polat

Biyomedikal Müh. Sempozyumu

     Fikret Küçükdeveci

Biyomedikal Müh. Sempozyumu

     Hasan Fırat

Biyomedikal Müh. Sempozyumu

     Hasan Şahin

Biyomedikal Müh. Sempozyumu

     Muzaffer Başak

Biyomedikal Müh. Sempozyumu

     Onur Koçak

Biyomedikal Müh. Sempozyumu

     Osman Eroğul

Biyomedikal Müh. Sempozyumu

     Beyza Metin

Elektrik ve Kontrol Müh. Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı

     İlker Aydın

Elektrik ve Kontrol Müh. Sempozyumu Yürütme Kurulu Sekreteri

     Hüseyin Halıcı

Elektrik ve Kontrol Müh. Sempozyumu

     Neslihan Serap Şengör

Elektrik ve Kontrol Müh. Sempozyumu

     Özgür Üstün

Elektrik ve Kontrol Müh. Sempozyumu

     M. Timur Aydemir

Elektrik ve Kontrol Müh. Sempozyumu

     Şeyda Solukcu

Elektrik ve Kontrol Müh. Sempozyumu

     Hakkı Kaya Ocakaçan

Elektronik Sanayi Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı

     Mustafa Dayanıklı

Elektronik Sanayi Sempozyumu Yürütme Kurulu Sekreteri

     Ata Barış Ceyhan

Elektronik Sanayi Sempozyumu

     Deniz Ülker

Elektronik Sanayi Sempozyumu

     Gökhan Sezer

Elektronik Sanayi Sempozyumu

     Hüseyin Orman

Elektronik Sanayi Sempozyumu

     Suat Kaş

Elektronik Sanayi Sempozyumu

     Gazi İpek

Enerji Politikaları Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı

     Yasemin Yavuz

Enerji Politikaları Sempozyumu Yürütme Kurulu Sekreteri

     Aybent Gökgöz

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Bilgin Akbal

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Cemil Ünal

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Dağıstan Bekiroğlu

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Erkan Solmaz

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Fatih Mehmet Nuroğlu

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Gürkan Serteller

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Hatice Geyik

Enerji Politikaları Sempozyumu

     İhsan Yurt

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Mehmet Akif Şenol

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Nazife İlhan

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Saadet Nuruilah Güleç

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Şenay Karabayır

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Tanay Sıdkı Uyar

Enerji Politikaları Sempozyumu

     Tayfun İşbilen

İletişim Teknolojileri Sempozyumu Yönetim Kurulu Başkanı

     Hüseyin Selami Çelebioğlu

İletişim Teknolojileri Sempozyumu Yönetim Kurulu Sekreteri

     Alper Uğur

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

     Ayşe Şenay

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

     Aziz Sanır

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

     Barış Arıkan

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

     Füsun Sarp Nebil

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

     Huriye Alacakaptan

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

     Melike Özlem Bilgili

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

     Ömür Yıldız

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

     Selçuk Paker

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

     Veyis Sarıoğuz

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

     Cemil Kocatepe

Kent Ve Elektrik Sempozyumu Yönetim Kurulu Başkanı

     Demir Gürsoytrak

Kent Ve Elektrik Sempozyumu Yönetim Kurulu Sekreteri

     Ahmet Turan Aydemir

Kent Ve Elektrik Sempozyumu

     Ferruh İskenderoğlu

Kent Ve Elektrik Sempozyumu

     Fevzi Yıldırım

Kent Ve Elektrik Sempozyumu

     Mustafa Kavukçu

Kent Ve Elektrik Sempozyumu

     Yasin Demiröz

Kent Ve Elektrik Sempozyumu

     Selçuk Esen

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı

     Figen Özen

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu Yürütme Kurulu Sekreteri

     Abdülhamit Serbest

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

     Ahmet Tarık Uzunkaya

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

     Belgin Emre Türkay

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

     İrfan Onay

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

     İrfan Şenlik

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

     Mehmet Hayri Kartopu

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

     Mehmet Mazmanoğlu

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

     Nihal Türüt

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

     Özdemir Özkan

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

     Tuğçe Ateş

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

 

YÜRÜTME KURULU GÖREVLERİ

Kongre Yürütme Kurulunun Başlıca Görevleri (Merkezi işlerde görevli arkadaşlar, YK üyeleri ve sempozyum sözcüleri)

 • Sempozyum Yürütmeleri arasında koordinasyon ve iletişimi sağlamak
 • Düzenleme Kurulunun toplanması, bilgilendirmesi
 • Kongre mekanının belirlenmesi, Kongre alt yapısının hazırlanması
 • Bütçe disiplininin sağlanması
 • Şube Yönetim Kurulu ile koordinasyonun sağlanması
 • Kongre Katılımının sağlanması, delege satışının sağlanması
 • Basın, yayın, reklam, sosyal medya, duyuru işlerinin koordinasyonu
 • Kongre esnasında yemek ve ikramların sağlanması
 • Kongrenin düzeninin sağlanması
 • Gelecek davetlilerin konaklama ve yol taleplerinin tespiti ve sağlanması
 • Kongre iş planının takibi.
 • Kongre’de yapılacak forumlarını belirlemek ve düzenlemek
 • Kongre düzeninin sağlanması
 • Üniversiteler, şirketler ve basın ile iletişimin sağlanması,
 • Öğrenci katılımının sağlanması
 • Sergi, fuar ve reklam gibi gelir getirici işlemleri koordine etmek.
 • Raporlama

 

 

Sempozyum Yürütme Kurullarının Başlıca Görevleri

 • Sempozyumun Ana Temasını belirlemek
 • Oturum başlıklarını tespit etmek
 • Hakemli ve Çağrılı Bildirilerin konularını tespit etmek.
 • Sempozyum Bilim Kurulunu oluşturmak
 • Bildirilerin teslimini sağlamak
 • Konuşmacıları belirlemek.
 • Hakemli bildirilerin Bilim Kuruluna teslimi ve sonuçlarının alınmasını sağlamak
 • Düzenleme Kuruluna Sempozyum ile ilgili bilgi vermek
 • Oturum Başkanlarını tespit etmek
 • Şehir dışından gelecek davetli konuşmacıları tespit ederek Sekreterya’ya bildirmek
 • Oturumların düzenini sağlamak.
 • Kongre bitiminde Sempozyum kitaplarının tamamlanmasını sağlamak.
 • Raporlama