Elektronik Sanayi Sempozyumu

Dünyada elektronik sanayi hızla gelişmektedir. Amerika, Japonya, Almanya gibi ülkelerde elektronik sanayi ürünleri ihracatı, ihraç ürünleri sıralamasında ilk üçe girmektedir. Türkiye’de elektronik ürün ihracatı, kendi belirlediği hedeflere göre bile geri kalmış vaziyette ve dünya sıralamasında da çok gerilerdedir.

Elektronikte ithalat artmakta, ihracat ise azalmaktadır. Dünyadaki eğililmlerin aksine ArGe faaliyetleri yapan firmalar yeterince destek alamamakta ve faaliyetlerini azaltmak zorunda kalmaktadırlar. Elektronik cihaz üreticileri, çok büyük yığınlarla üretim yaparak ve sürekli düşen fiyatlar karşısında Ar-Ge yaparak ürün yenilemek durumundadır. Dev firmaların bu amansız rekabet ortamında araya girip, kendi tasarımını yapıp kabul ettirmek ancak devlet politikaları ile olabilir.

Bu politikaların doğru ve sağlıklı politikalar olabilmesi ancak üniversite, iş dünyası ve sektörü ulusal bazda düzenleyenlerin işbirliği ile olabilir. Bu sempozyumun bir görevi de sorunları ve çözüm yollarını ortaya koyarak bu politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak olacaktır.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Hakkı Kaya OCAKAÇAN

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

EMO

Mustafa DAYANIKLI

Sempozyum Yürütme KuruluSekreteri

EMO

Gökhan SEZER

 

EMO

Deniz ÜLKER

 

EMO

Suat KAŞ

 

EMO

Ata Barış CEYHAN

 

HAVELSAN

Hüseyin ORMAN

 

EMO

Sempozyum Afişi

Oturumlar

  • – Akıllı Binalarda Yangın Otomasyonu
  • – Akıllı Binalarda Konfor ve Enerji Otomasyonu
  • – Görüntü İşleme
  • – Alternatif Yeni Medya ve Gündelik Yaşamın 
  •    Eleştirisi 
  • – Sayısal Devrim
  • – Güç Elektroniği
  • – Elektronik Mühendisliğinin Örgütlenmesi

Sempozyum Programı

EEMKON 2017 –  1. OTURUM – AKILLI BİNALARDA YANGIN OTOMASYONU
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç – İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar                  
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Otomasyonu
Kevork Benlioğlu EEC Elektronik
Sesli ve Işıklı Uyarı Sistemlerinin Otomasyonu
Doğan Alkan – Elektropanç
Duman Kontrol Sistemlerinin Otomasyonu
Gökhan Balık – İstanbul Teknik Üniversitesi
 
EEMKON 2017 –  2. OTURUM – AKILLI BİNALARDA KONFOR VE ENERJİ OTOMASYONU
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç – İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar                  
Aydınlatma (KNX) Otomasyonu
Egemen Kılıç – infoMET Teknoloji
Kamera-Alarm-Gözetim Sistemlerinde Yeni Teknolojiler
Suat Kaş – Akdeniz Alarm Elektronik
Isıtma-Soğutma-Havalandırma (HVAC) Otomasyonu
Artuğ Fenercioğlu – ON Otomasyon Sistemleri
 
EEMKON 2017 – 3. OTURUM  – GÖRÜNTÜ İŞLEME
Oturum Yöneticisi           :  Prof. Dr. Tülay Yıldırım – Yıldız Teknik Üniversitesi 
Konuşmacılar                  
Prof. Dr. Tayfun Akgül – İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yakup Genç – Gebze Teknik Üniversitesi
Aytül Erçil – Sabancı Üniversitesi
Mehmet Kerim Yücel – STM
 
EEMKON 2017–  4. OTURUM –ALTERNATİF YENİ MEDYA VE GÜNDELİK YAŞAMIN ELEŞTİRİSİ
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Barış Çoban – Doğuş Üniversitesi
Konuşmacılar
Alternatif Yeni Medya Macerası            
Doç. Dr. Bora AtamanProf. Dr. Barış ÇobanDoğuş Üniversitesi
Yeni Medya ve Prekerleşen Yaşam
Öğr. Gör. Dr. Sarphan Uzunoğlu – Kadir Has Üniversitesi
Yeni Medya Sivil Toplumu Dönüştürebilir mi?
Pınar İlkiz – İletişim Geliştirme Direktörü
Yeni Medya İle Dönüşen Toplumun Geleceği
Ahmet Sabancı – Araştırmacı, Çevirmen
Yurttaş Haberciliği: Kim Takip Ediyor, Ne İzliyor?
Yunus Erduran – Araştırmacı
 
EEMKON 2017 –  5. OTURUM – SAYISAL DEVRİM
Oturum Yöneticisi           : Mehmet Emin Dinç – FESTO
Konuşmacılar
Prof. Dr. Nihat Akkuş – Marmara Üniversitesi
Cihan Karamık – SCHNEIDER Elektrik
Derya İren – SIEMENS
Fikret Akyüz – FESTO
 
EEMKON 2017 –  6. OTURUM –GÜÇ ELEKTRONİĞİ
Oturum Yöneticisi           : Prof. Dr. Nejat Tuncay – Okan Üniversitesi
Konuşmacılar
Kesintisiz Güç Kaynakları
Selim Alguadiş – EKA Sistem
Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Güç Elektroniği
Vedat Emanet – Power Elektronik A. Ş.
Otomotivde Güç Elektroniği
Ali Şengür – TOFAŞ
Beyaz Eşya Sanayiinde Güç Elektroniği
Zeynep Erenay – Arçelik
 
EEMKON 2017 –  7. OTURUM – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN ÖRGÜTLENMESİ
Oturum Yöneticisi           : Tuncay Atman – Elektrik Mühendisleri Odası
Konuşmacılar
Elektronik MEDAK’ın Kuruluşu ve İşlevi
Deniz Ülker – Elektrik Mühendisleri Odası
Yapı İçi Elektronik Sistemleri (YEST)
Yavuz Alkan – Elektrik Mühendisleri Odası
Elektronik Mühendisliği ve Mevzuatlar
Ali Fuat Aydın – Elektrik Mühendisleri Odası
 
 

Elektronik Sanayi Sempozyumu Oturumları