Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

Mühendislik, temel bilimlerin doğal süreçlere uygulanması ile insanlık yararını hedefleyen bir meslek olup, uygulama alanı yönünden, doğa ve kültürel çevrenin tahribi; birey ve toplum sağlığının riske girmesi gibi pek çok olumsuz duruma neden olabilmektedir. Bu yüzden mühendislik mesleği altyapı sorunları çözülmüş, çağdaş ve bilimsel niteliklere sahip kaliteli bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle eğitimin belirli bir amaca hizmet etmesinin yanında, bireyin kendisine ve topluma yararlı olmasını sağlayacak donanımı kazandırması gerekmektedir.

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, toplumların yapısını ve eğitim sistemlerini etkilemektedir. Teknoloji toplumunun eğitim felsefesi; yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen mühendisler yetiştirmeye yöneltmektir. Mühendislik eğitiminin amacı ülkenin gelişimine katkı sağlayacak özelliklere sahip mühendis yetiştirmek için, öğrencilere çağdaş temel bilim ve mühendislik bilgilerinin aktarmanın yanında, yaratıcılığı, araştırma tekniklerini, bir problemi kendi kendine çözme becerilerini vermektir. Günümüzün hızla gelişen dünyasında bilgi üretimi kadar, bilgiye erişme ve onu kullanma yöntemleri de önemlidir. Elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislikleri eğitimi, öğrenciye mühendislik ve endüstriyel problemlerin çözümünde gerekli yenilik yapma becerisi sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

Bu kapsamda düzenlenen sempozyumun amacı, elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislikleri eğitiminin günümüzdeki durumunu belirlemek, bu alanlardaki evrensel değişimi ve gelişimi tartışarak geleceğe yönelik düşünceleri ortaya koymak, çağımıza ve ülkemize uygun nitelikte ve mesleğinin getirdiği sorumluluk bilincine sahip mühendislerinin nasıl yetiştirileceği ve ülkenin kalkınmasına nasıl katkı sağlayacakları konusunda öneriler oluşturmak, sonuçların hayata geçirilmesi için ilgili tüm üniversiteleri, YÖK’ü, TMMOB’yi, Meslek Odalarını ve Sivil Toplum Örgütlerini etkilemek ve harekete geçirmektir.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Tuba AyhanBaşkanMEF ÜNİVERSİTESİ
Abdullah T. Tola PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kaypmaz BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Belgin Emre Türkay İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Cemil Kocatepe EMO
Figen Özen HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Gülcihan Özdemir İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Hakkı K. Ocakaçan EMO
Hasan Demirel KTMMOB EMO
İsa Güngör EMO
M. Işık Gürbulak EMO
Nidal Aras EMO
Tayfun Akgül İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Vasfiye Öztalaşlı EMO

 

Uluslararası Konuk

Oturumlar

  • – Mühendislik Eğitiminde Cinsiyetçilik
  • – Mühendislik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar 
  • – Future of University
  • – Osmanlı’dan Günümüze Mühendislik Eğitimi
  • – Türkiye ve Yurtdışında Mühendislik Eğitiminin
  •   Karşılaştırılması
  • – Mühendislikte Probleme Dayalı Öğretim
  • – Günümüzde Mühendislik Eğitimi
  • – KKTC’de Mühendislik Eğitimi

Sempozyum Programı

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu Oturumları