A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

Mühendislik, temel bilimlerin doğal süreçlere uygulanması ile insanlık yararını hedefleyen bir meslek olup, uygulama alanı yönünden, doğa ve kültürel çevrenin tahribi; birey ve toplum sağlığının riske girmesi gibi pek çok olumsuz duruma neden olabilmektedir. Bu yüzden mühendislik mesleği altyapı sorunları çözülmüş, çağdaş ve bilimsel niteliklere sahip kaliteli bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle eğitimin belirli bir amaca hizmet etmesinin yanında, bireyin kendisine ve topluma yararlı olmasını sağlayacak donanımı kazandırması gerekmektedir.

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, toplumların yapısını ve eğitim sistemlerini etkilemektedir. Teknoloji toplumunun eğitim felsefesi; yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen mühendisler yetiştirmeye yöneltmektir. Mühendislik eğitiminin amacı ülkenin gelişimine katkı sağlayacak özelliklere sahip mühendis yetiştirmek için, öğrencilere çağdaş temel bilim ve mühendislik bilgilerinin aktarmanın yanında, yaratıcılığı, araştırma tekniklerini, bir problemi kendi kendine çözme becerilerini vermektir.  Günümüzün hızla gelişen dünyasında bilgi üretimi kadar, bilgiye erişme ve onu kullanma yöntemleri de önemlidir. Elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislikleri eğitimi, öğrenciye  mühendislik ve endüstriyel problemlerin çözümünde gerekli yenilik yapma becerisi sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

Bu kapsamda düzenlenen sempozyumun amacı, elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislikleri eğitiminin günümüzdeki durumunu belirlemek, bu alanlardaki evrensel değişimi ve gelişimi tartışarak geleceğe yönelik düşünceleri ortaya koymak, çağımıza ve ülkemize uygun nitelikte ve mesleğinin getirdiği sorumluluk bilincine sahip mühendislerinin nasıl yetiştirileceği ve ülkenin kalkınmasına nasıl katkı sağlayacakları konusunda öneriler oluşturmak, sonuçların hayata geçirilmesi için ilgili tüm üniversiteleri, YÖK’ü, TMMOB’yi, Meslek Odalarını  ve Sivil Toplum Örgütlerini etkilemek ve harekete geçirmektir.

1.Üniversite Öncesi Eğitim

•Eğitime Genel Yaklaşım ve Durum Saptaması
•Mühendislik Eğitimi Öncesi Temel Bilimler Eğitimi ve Mühendislik İçin Öğrenci Seçimi
•Mühendislik İçin Öğrenci Seçimi

2.Mühendislik Eğitimi

•Temel Bilimler Eğitimi
•Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
•Dünyada Mühendislik Eğitimi

3. Mühendislik Eğitimini Etkileyen Unsurlar (PANEL/FORUM)

•Dil Sorunu
•Staj
•Sosyal ve Yönetsel Becerilerin Geliştirilmesine Yönelik Katkı ve Eğitimler
•Öğrenci Değişim Programları

4.Üniversite Sonrası Eğitim

•Lisans Üstü Eğitim
•Meslek İçi Eğitim ve Meslek Odalarının Rolü
•Teknolojik Yenilikleri İzleme ve Uyum

5.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Üniversite ve Sanayi İşbirliği

•Üniversite ve Sanayi İşbirliğinde Modeller
•Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Üniversite ve Sanayi İşbirliğinin Mühendislik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
•Tübitak vb. Kuruluşlarla İlişkilerin Mühendislik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

6.Mühendislik Eğitiminde İz Bırakanlar ile Öğrencilerin Buluşması (PANEL/FORUM)

 

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU

 • SELÇUK ESEN (Sempozyum Başkanı)
 • FİGEN ÖZEN (Haliç Üniversitesi – Sempozyum Sekreteri)
 • HAMİT SERBEST (Çukurova Üniversitesi)
 • BELGİN EMRE TÜRKAY (İstanbul Teknik üniversitesi)
 • AHMET TARIK UZUNKAYA
 • NİHAL TÜRÜT
 • İRFAN ONAY
 • YRD.DOÇ.DR. İRFAN ŞENLİK
 • TUĞÇE ATEŞ
 • ÖZDEMİR ÖZKAN
 • MEHMET HAYRİ KARTOPU
 • MEHMET MAZMANOĞLU

 

 

.