A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

Kent ve Elektrik Sempozyumu

Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme, beraberinde kentlerde yaşanan sorunların dağ gibi büyümesini de getirmektedir. Deprem kuşağında olan ülkemizde pek çok şehrimiz doğal afetlerle sık sık karşılaşmakta, buna karşılık elektrik ve iletişim için gerekli ve yeterli tedbirler alınmakta mıdır?

Son yıllarda elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde yapılan özelleştirmeler, hem kentte elektrik dağıtımı için yapılan yatırımları çok yavaşlatmış hem de kayıp kaçak oranlarının artmasına yol açmıştır.  Artan kayıp kaçak oranları devletin ve özelleştirilen dağıtım şirketlerinin büyük bir hatası olmasına rağmen bedeli tüketicilere ödettirilmektedir.

Aydınlatma konusunda hazırlanmış bir master plan olmaması; trafikte, güvenli yaya ulaşımında ve yapılan kötü uygulamalarla oluşan ışık kirliliği her türlü canlının yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir, tarihi binaların keyfi aydınlatılması da özellikle kültürel mirasımızın kent yaşamındaki yerini giderek yok etmektedir.  Bu konularda devlet, yerel yönetimler ve ilgili dağıtım şirketlerinin görevleri ne olmalıdır?

Kentsel dönüşümün alt yapı problemleri özellikle enerji planlaması nasıl yapılıyor? aksaklıklar nelerdir?  Hızla gelişen raylı ulaşım sistemleri ne getiriyor ne götürüyor? 

Tüketici açısından kullandığımız enerjinin bedelleri uygun mu? Tüketici  duyarlılıkları dikkate alınıyor mu?,

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde elektrik:  İnşaat sektörünün hızla ve plansız büyümesi, sahalarda olan iş cinayetleri ve kazalarda büyük artışlara neden olmuştur. Diğer taraftan alelacele çıkarılan yasa ve yönetmeliklerle çok sayıda iş güvenliği uzmanı ortaya çıkarılmış, bu uzmanlar elektrik konusunda ne biliyorlar, bunların yetkinleştirilmeleri için  ne yapmalıyız?.

Tüm bu soruların yanıtlarını, sorunların çözüm önerilerini konunun uzmanları, öğretim üyeleri, araştırmacılar, belediye, ilgili STK’lar,  kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri ile birlikte ele alacağız.

PLANLANAN OTURUM VE PANEL KONULARI

 • Afetlerde Elektrik ve Haberleşme
 • Tüketici Sorunları Olarak Elektrik ve Haberleşme
 • Kent Aydınlatması
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Elektrik
 • Akıllı Şehirler (Altyapısal Düzenleme, Engelli Yaşamı Kolaylaştıracak Düzenlemeler, Akıllı Ulaşım)
 • Elektromanyetik Alanların Etkileri
 • Kent Mimarisinin Vazgeçilmezi: “Asansörler”

KENT ve ELEKTRİK SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU

 • CEMİL KOCATEPE (Sempozyum Başkanı)
 • DEMİR GÜRSOYTRAK (Sempozyum Sekreteri)
 • AHMET TURAN AYDEMİR
 • ATİLLA SAVTAK
 • VASFİ SEBER
 • FERRUH İSKENDEROĞLU
 • HALİL ÇAMALAN
 • YASİN DEMİRÖZ (İBB)
 • MUSTAFA KAVUKÇU
 • FEVZİ YILDIRIM
.