İletişim Teknolojileri Sempozyumu

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi mümkün kılan, bilgi toplumunun dayanak noktalarından en önemlisi olan iletişim teknolojileri, gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İletişim teknolojilerini üreten, kullanan ve katma değer yaratmaya devam eden ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik uçurumun derinleştiği görülmektedir.

İletişim, insan-insan, insan-makina ve makina-makina iletişimlerini içermekte ve bunların alt yapısı, uygulamaları, Ar-Ge çalışmaları, faturalamaları gizlilik ve güvenlik gibi birçok iletişim konularının incelenmeye ihtiyaç vardır.

Kongre kapsamında düzenlenecek İletişim Teknolojileri Sempozyum‘unda, iletişim teknolojileri meslek alanında çalışmalarıyla teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan araştırmacıların, bu teknolojilerin ülkemizde kullanılmasını sağlayan uygulayıcıların, bu alanda bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerin sektörü düzenleyenlerin ve bilgi üreterek sektörün gelişimini sağlayan temsilcilerin bir araya gelmeleri hedeflenmektedir.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Hakkı K. Ocakaçan Başkan EMO
Mehmet Toycan Başkan Yardımcısı KTMMOB EMO
Ali Seçer Raportör EMO
Buğra Gazioğlu KTMMOB EMO
Erdal Panayırcı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Hakan Kuntman İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Hasan Dinçer EMO
N. Özlem Ünverdi YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Rafet Akdeniz NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sıddık Yarman İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Tayfun İşbilen EMO

Sempozyum Uluslararası Konuğu

Planlanan Oturum ve Panel Konuları

  • 5G Teknolojisinin Türkiye’ye Getirecekleri ve Önündeki Sorunlar
  • Algılayıcı Üretiminde Türkiye’nin Önündeki Fırsatlar ve Kısıtlar (sensörler, mems, IoT)
  • Optik Haberleşme Sistemleri ve Uygulamaları
  • Kıbrıs ve Türkiye’de İletişim Alt Yapısı
  • Siber Güvenlik
  • Yeni Nesil Yayıncılık, Sorunlar ve Çözümler

Sempozyum Yürütme Kurulu Toplantıları

  • 13 MART 2019
  • 27 MART 2019
  • 17 HAZİRAN 2019