Enerji Politikaları Sempozyumu

Bu sempozyumda, dünyada ve ülkemizde enerji alanının ve özellikle elektrik enerjisinin sorunları ele alınacak ve geleceğe ilişkin öngörüler tartışılacaktır.

Gezegenimizin sorunu olan küresel ısınma, enerji politikaları ile doğrudan ilgilidir. Elektrik enerjisinin elde edildiği kaynaklar, burada önem kazanmaktadır. Bu sorunların bir kez daha masaya yatırılması, politikaların tartışılması gereklidir.

Bugün dünyada, Nükleer Enerji önündeki iki büyük sorun Çernobil kazasında olduğu gibi, radyoaktif kirlilik kontrolünün kaybedilmesi veya Fukuşima’da olduğu gibi tsunami, deprem vb. başka fiziksel şartların bozulması sonucunda santral tesisinin hasar görmesi nedeniyle sürecin kontrol dışına çıkmasıdır.

İkinci büyük sorun nükleer santrallarda radyoaktif tepkime sonrası ortaya çıkan radyoaktif atıklarının saklanması problemi olup bu atıkların tüm canlılara, çevreye ve gezegene uzun yıllar boyunca zarar verme olasılığıdır. Gelişmiş ülkelerde nükleer santralların kapatılarak alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesi söz konusu iken ülkemizde nükleer enerji yatırımları devam etmektedir.

Gezegenimizin sorunu olan küresel ısınma, enerji politikaları ile doğrudan ilgilidir. Elektrik enerjisinin nasıl elde edildiği, burada önem kazanmaktadır. Enerjinin etkin kullanımının ve yenilenebilir enerjiye geçişin zorunlu olduğu ve bu hedefe dönük olarak geleceğin enerji̇ sistemlerinin geleceğin teknolojileri ile planlanması gerektiği açıktır. Diğer bir sorun ise ülkemizde dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi ile yaşanan problemlerdir. Bu sorunların bir kez daha masaya yatırılması, politikaların tartışılması gereklidir.

Ayrıca KKTC Enerji Politikalarının da bu sempozyumda yer alacak olması yapılan çalışmaları da anlamamıza yardımcı olacaktır.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Erhan Karaçay Başkan EMO
Görkem Çelik Başkan Yardımcısı KTMMOB EMO
Berk Şeker Raportör ENERMUHDER
Ali Serdar Eriş EMO
Alkım Berk Narin ENERMUHDER
Batın Bilten ENERMUHDER
Bilgin Akbal EMO
Cemil Kocatepe EMO
Cemil Ünal EMO
Dağıstan Bekiroğlu EMO
Ekrem Çeştepe EMO
Erol Celepsoy EMO
Haldun İşözen EMO
Nihat Kaplan EMO
Tanay Sıdkı Uyar MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Üner Kutalmış KTMMOB EMO
Yakup Şengül EMO

Planlanan Oturum ve Panel Konuları

 • Sürdürülebilir Yaşam Ekseninde İklim ve Enerji Politikaları
 • Dünyada Enerjideki Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Durumu
 • Yenilenebilir Enerji ve Topluluk Enerjisine Geçişi
 • AB Enerji Politikaları ve Türkiye’nin Uyum Süreci
 • Enerjide Özelleştirmenin Getirdiği Sorunlar
 • Kıbrıs Enerji Politikaları
 • 21. Yüzyıl Akdeniz Jeopolitiği ve Türkiye-KKTC Enerji Politikaları
 • Nükleer Enerji ve Nükleer Silahlanma

Sempozyum Yürütme Kurulu Toplantıları

 • 14 OCAK 2019
 • 11 ŞUBAT 2019
 • 21 MART 2019
 • 15 NİSAN 2019
 • 10 HAZİRAN 2019
 • 26 TEMMUZ 2019
 • 11 EYLÜL 2019
 • 19 EYLÜL 2019