Danışma Kurulu

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUM DÜZENLEME YÖNERGESİ’ne göre

“Danışma Kurulu” Etkinliğin yaygınlaştırılması ve hedefine ulaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunacak kurulu tanımlar

Etkinlik Organları, Görevleri, Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 6-

c) Etkinlik Danışma Kurulu 
(1) Etkinlik Danışma Kurulu, düzenlenen etkinliğin planlanması ve ilgili uzmanların görüşünün alınması için Etkinlik Düzenleme Kurulu tarafından yapılan çağrı ile oluşturulur. Etkinlik Danışma Kurulu üyeleri, TMMOB‘ye bağlı Oda üyeleri dışında konuyla ilgili diğer kurum, kuruluş ve uzman kişilerden de belirlenebilir.
(2) Etkinlik Danışma Kurulu, etkinlik düzenlenmesi sürecinde; OYK ve/veya ŞYK tarafından en az bir kez toplantıya çağrılır.

OYK: Oda Yönetim Kurulu
ŞYK: Şube Yönetim Kurulu