Bilim Kurulu

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUM DÜZENLEME YÖNERGESİ’ne göre

“Bilim Kurulu” Etkinlik kapsamında sunulmak üzere gönderilen bilimsel makaleleri değerlendirmek üzere oluşturulan kurulu tanımlar.

Etkinlik Organları, Görevleri, Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 6-d) Etkinlik Bilim Kurulu
Etkinlik Bilim Kurulu, düzenlenen etkinlik kapsamında sunulmak üzere Etkinlik Sekreteri‘ne başvurusu yapılmış bilimsel bildirileri değerlendirir. Etkinlik programında yer verilmesi uygun bulunan bildiriler, Yürütme Kurulu‘na sunulur.